• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tamamen

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 906

belirteç / adverb

tamamen = tümüyle [eski terim - öz Türkçe]

tamamen = bitamâmihâ [Türkçe - Osmanlıca]

tamamen = kâmilen [Türkçe - Osmanlıca]

tamamen = külliyyen [Türkçe - Osmanlıca]

tamamen = tamâmıyla [Türkçe - Osmanlıca]

TAMAMEN = Tam olarak, bütün olarak, bütünüyle, büsbütün, baştan sona:

Bu fikir tamamen saçma.
This idea is completely absurd.

İşte tamamen benim hatamdı.
It was completely my fault.

Sana tamamen güveniyorum.
I completely trust you.

Bu proje tamamen başarısız oldu.
This project completely failed.

Türkçeyi tamamen öğrenmek istiyorum.
I want to learn Turkish completely.

Hava durumu tahmini tamamen yanlıştı.
The weather forecast was completely wrong.

İlk defa deniyoruz, tamamen bilinmez bir süreç.
We're trying it for the first time, a completely unknown process.

Yeni bir sayfa açmak için geçmişi tamamen silmek gerekiyor.
To start a new page, it is necessary to completely erase the past.

Bu filmi tamamen unutmuşum, tekrar izlemek istiyorum.
I completely forgot about this movie, I want to watch it again.

Bu sorunu tamamen çözmek için daha fazla zamana ihtiyacımız var.
We need more time to completely solve this problem.

1: 0 ms