• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

talik

Türkçe - İngilizce

askeri

TALİK = (talik nedir; talik ne demek; talik İngilizcesi) Belli bir zamana bırakma, erteleme.

TALİK = (talik nedir; talik ne demek; talik İngilizcesi) 1. Asma, yukarı kaldırma. 2. Bir işin yapılmasını herhangi bir şarta bağlı tutma. 3. Belli bir zamana bırakma, erteleme. 4. Arap alfabesinde geliştirilen, yatık olarak yazılan yazı türlerinden biri. 5. sf. Bu tür yazı ile yazılmış: «... sonra üç de eski talik levha.» - Y. Z. Ortaç.

TALİK = (talik nedir; talik ne demek; talik İngilizcesi) Sülüsün sağdan sola doğru eğim kazanmış, kuyruk bölümü daha uzamış biçimine verilen ad. bk. sülüs.

talik

İngilizce - Türkçe

1: 0 ms