• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

talent

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4812

TALENT = ['telınt] noun
doğal yetenek, istidat * eşanlamlı : ability, skill, gift, endowment, faculty, aptitude
İngilizce örnek : If he gives up writing it will be a waste of great talent.
Türkçe çevirisi : Yazmayı bırakırsa, bu büyük bir yetenek kaybı olacak.
İngilizce örnek : I don't doubt his talent at drawing.
Türkçe çevirisi : Onun resim yapmadaki yeteneğinden kuşku duyuyorum.

1: 0 ms