• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

takip etmek

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 1503

eylem / verb

eylem / verb – collocation

iş dünyası

TAKİP ETMEK = (takip etmek nedir; takip etmek ne demek; takip etmek İngilizcesi) Mahkemelerce yargılanacak vergi suçlarının, savcılarca izlenmesidir.

TAKİP ETMEK = (takip etmek nedir; takip etmek ne demek; takip etmek İngilizcesi) 1) yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitmek, izlemek; 2) belli bir yöne gitmek: Bu yolu takip ederseniz eve varırsınız. 3) uymak: Modayı takip etmek. 4) bir şeyi izlemek: «Böylesi anlarda, diziyi çarpık bir nazarla takip etmekten geri duramıyor.» -E. Şafak. 5) dikkatle dinlemek, anlamak: Öğretmenin anlattıklarını takip etmek. 6) kovuşturmak: «Vaziyeti yukarıdan ve bizzat takip etmek lazım geldi.» -Atatürk. 7) hemen arkasından gelmek: «Bu hoyrat düşünceleri bir şimşek süratiyle taban tabana zıt fikirler takip ediyor.» -H. Taner. 8) izinden gitmek, uymak; 9) ask. geri çekilmekte olan düşmanı yok etmek için arkasından gitmek.

takip etmek = izlemek [eski terim - öz Türkçe]

takip etmek = kovuşturmak [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms