• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

takılmak

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

konuşma dili – İngiliz İngilizcesi

TAKILMAK = (takılmak nedir; takılmak ne demek; takılmak İngilizcesi) 1. Sataşmak, söz atmak. 2. Rolünü şaşırmak, duraksamak, unutmak.

TAKILMAK = (takılmak nedir; takılmak ne demek; takılmak İngilizcesi) 1. Şaka yapmak, alay ederek eğlenmek. 2. Arkasından gitmek, peşine düşmek.

TAKILMAK = (takılmak nedir; takılmak ne demek; takılmak İngilizcesi) 1. Takma işi yapılmak: «O gece üst katla bizim odayı birleştiren merdivenin üstüne koca kapak takıldı.» -A. Kutlu. 2. (-e) Bir yere iliştikten veya dokunduktan sonra oradan kurtulamamak: «Önünü çok iyi göremeyen hayvanın ayağı bir taşa takıldı.» -O. C. Kaygılı. 3. (-e) Engelle karşılaşıp geçici olarak işlemez duruma gelmek: «İğne bir müddetten beri plağın bozuk yerine takılmış, ha babam ha, bir melodiyi tekrar edip duruyordu.» -H. Taner. 4. (-e) Bir yerde bir süre kalmak, oyalanmak: Yolda bir arkadaşına takıldı. 5. (-e) mec. Olumsuz veya aksayan, eksik bir yanını görerek üstünde durmak: «Son günlerde bir de usta sözüne takılır oldum.» -N. Meriç. 6. (-e) mec. Kızdırmak, üzmek, şaşırtmak amacıyla şaka yollu konuşmak: «İstasyon memuru onun şehre seyrek indiğini bildiğinden her seferinde takılır.» -H. Taner. 7. (-e) argo Biriyle, bir toplulukla sık sık birlikte olmak, onlara katılmak. 8. (-e) argo Kahvehane, meyhana vb.ne sık sık gitmek, eğlenmek. 9. (-e) Birinin sürekli peşinden gitmek.

1: 0 ms