• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

taşlama

Türkçe - İngilizce

bilim teknik

teknik / technical

TAŞLAMA = (taşlama nedir; taşlama ne demek; taşlama İngilizcesi) 1. At sıçrayarak yürüme. 2. Hayvan ayaklarını kaldırarak yürüme. 3.At kıç atıp üstündekini fırlatma.

TAŞLAMA = (taşlama nedir; taşlama ne demek; taşlama İngilizcesi) 1. Taşlamak işi. 2. Sert madenleri aşındırıcı bir taşla parlatma ve yerine uymasını sağlama. 3. ed. Alaylı halk şiiri. 4. Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, tariz: «Siyasal taşlama zaman zaman orta oyununun da bir özelliği olmuştur.» -M. And. 5. mec. Hakaret: «Paris'teki kahvelerden birine gidecek olan bir Türk orada alaylı taşlamalar, kaba davranışlarla karşılanır.» -S. Birsel.

TAŞLAMA = (taşlama nedir; taşlama ne demek; taşlama İngilizcesi) Aşındıraçlı yüzeylere sürterek, metal yüzeyleri, mekanik olarak temizleme işlemi.

TAŞLAMA = (taşlama nedir; taşlama ne demek; taşlama İngilizcesi) Bir kişiyi, bir yeri, bir şeyi vb. -kusurlu yanlarını- acr, alaycı bir dille yeren halk koşuk türü.

TAŞLAMA = (taşlama nedir; taşlama ne demek; taşlama İngilizcesi) Değirmen taşları diş diş olma.

TAŞLAMA = (taşlama nedir; taşlama ne demek; taşlama İngilizcesi) Taşlamaya, yergiye yönelen ve insanlarla çevrelerinin kusurlu yönlerini ele alan kısa güldürü.

taşlama = hiciv [öz Türkçe - eski terim]

taşlama = hicviye [öz Türkçe - eski terim]

taşlama = tariz [öz Türkçe - eski terim]

taşlama = hiciv [Türkçe - Osmanlıca]

taşlama = hicv [Türkçe - Osmanlıca]

taşlama = hicviye [Türkçe - Osmanlıca]

taşlama = hicviyye [Türkçe - Osmanlıca]

taşlama = recm [Türkçe - Osmanlıca]

taşlama = ta'rîz [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms