• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tüzük

Türkçe - İngilizce

isim / noun

TÜZÜK = (tüzük nedir; tüzük ne demek; tüzük İngilizcesi) 1. Yasaların bazı maddelerini ya da hükümlerini açıklamak amacıyle düzenlenen, Danıştay'ın incelenmesinden geçtikten sonra Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe konulan hukuk belgesi. 2. Her hangi bir kurumun ya da örgütün tutacağı yolu ve uygulayacağı yargıları sırasıyle gösteren ayrıntıların tümü.

TÜZÜK = (tüzük nedir; tüzük ne demek; tüzük İngilizcesi) Bakanlar Kurulu tarafından kanunların uygulanmasını veya kanunların emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak kaydıyla Danıştay incelemesinden geçerek çıkarılan, Cumhurbaşkanınca imzalanarak Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, sürekli, soyut ve objektif genel hükümler içeren genel düzenleyici işlem niteliğindeki hukuk metinleri.

TÜZÜK = (tüzük nedir; tüzük ne demek; tüzük İngilizcesi) Bir kanunun uygulanmasını göstermek ve emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay'ın incelemesinden geçirilmek şartıyla Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yazılı hukuk kuralları.

TÜZÜK = (tüzük nedir; tüzük ne demek; tüzük İngilizcesi) Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü.

TÜZÜK = (tüzük nedir; tüzük ne demek; tüzük İngilizcesi) Kanunların uygulanma biçimini ve temel ilkelerini açıklamak amacıyla Danıştayın görüşü de alınmak üzere Bakanlar kurulunca çıkartılan Cumhurbaşkanının onayından sonra Resmi Gazetede yayımlanan yazılı metinler.

TÜZÜK = (tüzük nedir; tüzük ne demek; tüzük İngilizcesi) 1. Yasaların bazı maddelerini ya da hükümlerini açıklamak amacıyla düzenlenen, Danıştay'ın incelenmesinden geçtikten sonra Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe konulan hukuk belgesi. 2. Her hangi bir kurumun ya da örgütün tutacağı yolu ve uygulayacağı yargıları sırasıyla gösteren ayrıntıların tümü.

TÜZÜK = (tüzük nedir; tüzük ne demek; tüzük İngilizcesi) Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü: «Bu, çok ucuz bir amatör ressam tüzüğüdür.» -H. Taner.

TÜZÜK = (tüzük nedir; tüzük ne demek; tüzük İngilizcesi) nizâmnâme.

tüzük = nizamname [öz Türkçe - eski terim]

tüzük = regülasyon [öz Türkçe - eski terim]

tüzük = statü [öz Türkçe - eski terim]

tüzük = nizâmname [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms