• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tüzük

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 4702

ana kullanım

01. regulations 02. bylaw 03. bye-law 04. by-law 05. charter 06. code 07. constitution 08. covenant 09. dos and don'ts 10. regulation 11. rule 12. rules 13. standing rule 14. statute 15. statutes

edebiyat

01. ordinance

eğitim

01. guidelines

inşaat

01. article

madencilik

01. prescription 02. provision

tarım

01. guideline

TÜZÜK = Bir kanunun uygulanmasını göstermek ve emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay'ın incelemesinden geçirilmek şartıyla Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yazılı hukuk kuralları. [iş dünyası > ne, nedir, ne demek]

TÜZÜK = Kanunların uygulanma biçimini ve temel ilkelerini açıklamak amacıyla Danıştayın görüşü de alınmak üzere Bakanlar kurulunca çıkartılan Cumhurbaşkanının onayından sonra Resmi Gazetede yayımlanan yazılı metinler. [kooperatifler hukuku > ne, nedir, ne demek]

1: 0 ms