• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

türkü

Türkçe - İngilizce

iş dünyası

müzik

TÜRKÜ = (türkü nedir; türkü ne demek; türkü İngilizcesi) 1. Halkın ezgi ile söylediği her türlü deyiş. 2. Saz ozanlarının koşma biçiminde söyledikleri, dördüncü dizeleri her dörtlükte olduğu gibi yinelenen kavuştaklı koşuk.

TÜRKÜ = (türkü nedir; türkü ne demek; türkü İngilizcesi) Hece tartısiyle yazılmış küçük şarkı (HALK TÜRKÜSÜ, Chant populaire; TÜRKÜ CÖNGÜ, Chansonnier; TÜRKÜ YAZARI, Chansonnier).

TÜRKÜ = (türkü nedir; türkü ne demek; türkü İngilizcesi) Hece vezniyle yazılmış ve halk ezgisiyle bestelenmiş şiir.

1: 0 ms