• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tümsekli

Türkçe - İngilizce

TÜMSEKLİ = (tümsekli nedir; tümsekli ne demek; tümsekli İngilizcesi) 1. Tümseği olan. 2. fiz. ve mat. Dışbükey.

1: 0 ms