• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tümüyle

Türkçe - İngilizce

belirteç / adverb

deyim / idiom

konuşma dili

tümüyle = en block [öz Türkçe - eski terim]

tümüyle = külliyen [öz Türkçe - eski terim]

tümüyle = tamamen [öz Türkçe - eski terim]

tümüyle = tamamiyle [öz Türkçe - eski terim]

tümüyle = bilcümle [Türkçe - Osmanlıca]

tümüyle = bitamâmihâ [Türkçe - Osmanlıca]

tümüyle = bittamâm [Türkçe - Osmanlıca]

tümüyle = cemî'an [Türkçe - Osmanlıca]

tümüyle = cümleten [Türkçe - Osmanlıca]

tümüyle = kâmilen [Türkçe - Osmanlıca]

tümüyle = tamâmen [Türkçe - Osmanlıca]

tümüyle = tamâmıyla [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms