• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sweep

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7845

elektronik

mimarlık

sinema

SWEEP = [swi: p] verb
swept [swept]
1 süpürmek, süpürerek temizlemek * eşanlamlı : brush, clean
İngilizce örnek : She is sweeping the stairs.
Türkçe çevirisi : Merdivenleri süpürüyor.
İngilizce örnek : She usually sweeps the floor every morning.
Türkçe çevirisi : Yeri genellikle her sabah süpürür.
2 sürüklemek
3 sürtmek, sürtünmek
¤ noun
1 süpürme
2 saha, alan * eşanlamlı : scope, range
3 baca temizleyicisi

1: 0 ms