• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sway

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10629

SWAY = [swey] verb
1 sallamak * eşanlamlı : wave, bend, rock, oscillate, vacillate
2 sallanmak * eşanlamlı : swing
İngilizce örnek : The trees swayed back and forth as the gale grew fiercer.
Türkçe çevirisi : Fırtına şiddetlendikçe ağaç ileri geri sallandı.
3 etkilemek * eşanlamlı : influence, move, impress

1: 0 ms