• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

susta durmak

Türkçe - İngilizce

SUSTA DURMAK = (susta durmak nedir; susta durmak ne demek; susta durmak İngilizcesi) 1) köpek arka ayakları üzerinde durmak; 2) mec. hazır durumda beklemek: «Benim susta durmam, ellerimi kaldırıvermem daha kolay.» -N. Hikmet. 3) mec. korktuğu bir kimsenin karşısında saygılı ve çekingen davranmak.

1: 0 ms