• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

susceptible

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6845

SUSCEPTIBLE = [sı'septıbıl] adjective
(to) kolay etkilenen, etki altında kalan
İngilizce örnek : Are you susceptible to colds?
Türkçe çevirisi : Soğuktan çok etkilenir misin?
İngilizce örnek : Dogs are susceptible to parasites such as ticks, mites and fleas.
Türkçe çevirisi : Köpekler kene, sakırga ve bit gibi asalaklardan kolayca etkilenir.
İngilizce örnek : The region is susceptible to earthquakes.
Türkçe çevirisi : Bölge depreme açıktır. (Bölge deprem tehditi altındadır.)

1: 0 ms