• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

survive

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4048

SURVIVE = [sı'vayv] verb
hayatta kalmak, sağ salim çıkmak, -den sağ kurtulmak * eşanlamlı : outlive, live, persist, remain, last, continue * karşıtanlamlı : die
İngilizce örnek : Some people were drowned, but others survived.
Türkçe çevirisi : Bazı insanlar boğuldu, ama diğerleri kurtuldu.
İngilizce örnek : The doctors hope he will survive his injury.
Türkçe çevirisi : Doktorlar onun yaralanmadan sağ çıkacağını umuyorlar.
İngilizce örnek : She survived by clinging onto a piece of wood.
Türkçe çevirisi : Bir odun parçasına tutunarak hayatta kaldı.

SURVIVE = nasıl okunur, okunuşu /sI'vayv/ eylem

1: 0 ms