• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

survey

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1470

denizcilik

istatistik

kentbilim

kütüphanecilik

SURVEY 1 = ['sö: vey] noun
1 inceleme, araştırma * eşanlamlı : review, study, examination, inspection, scrutiny, investigation, inquiry
İngilizce örnek : They are conducting a survey of people's shopping habits.
Türkçe çevirisi : İnsanların alışveriş alışkanlıkları hakkında bir araştırma yapıyorlar.
2 yer ölçme, haritasını çıkarma

SURVEY 2 = [sı'vey] verb
1 bakmak, incelemek, dikkatle göz gezdirmek * eşanlamlı : review, study, examine, inspect, view, scan, scrutinize
İngilizce örnek : From the top of Çamlıca Hill we can survey Bosporus.
Türkçe çevirisi : Çamlıca Tepesi’nin zirvesinden Boğazı inceleyebilirsin.
2 haritasını çıkarmak, kadastrosunu yapmak

1: 0 ms