• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

surge

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 12653

SURGE = [sö: c] noun
1 sökün, akın
2 (duygu) kabarma
İngilizce örnek : He felt a surge of anger.
Türkçe çevirisi : Ayranı kabardı. (Öfkelendi.)
¤ verb
1 sökün etmek, akın etmek
İngilizce örnek : The crowd surged forward.
Türkçe çevirisi : Kalabalık akın akın ilerledi.
2 yükselmek, artmak * eşanlamlı : rise, increase
İngilizce örnek : The price of oil surged up to an unprecedented level.
Türkçe çevirisi : Petrol fiyatı, benzeri görülmemiş bir seviyeye çaktı.

SURGE = (surge nedir; surge Türkçesi) Akışkanlarda, ani olarak hızın dengesinin bozulması sonucu, akış istikametinde pozitif, akışın tersi istikametinde ise negatif bir dalga birlikte hareket etmesidir. Pompaj varken aniden vana kapanması durumunda yaşanan koç darbesi olayı.

SURGE = (surge nedir; surge Türkçesi) Geniş bir alanda görülen ama kaynağı oradan geçen alçak ve yüksek basınç merkezleri veya günlük basınç değişimleri olmayan basınç değişimleri için kullanılan terim. Kısa süreli rüzgâr hızı değişimleri için de aynı terim kullanılmaktadır.

1: 0 ms