• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

surface

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 489

SURFACE = ['sö: fis] noun
1 yüzey, satıh
İngilizce örnek : The surface of the table is not smooth.
Türkçe çevirisi : Masanın yüzeyi düz değil.
İngilizce örnek : The old coins were found just below the surface of the soil.
Türkçe çevirisi : Toprağın yüzeyinin hemen altında eski sikkeler bulundu.
İngilizce örnek : Water covers a large part of the Earth's surface.
Türkçe çevirisi : Dünyanın yüzeyinin çoğunu su kaplar.
İngilizce örnek : We were unable to drive fast owing to the bad surface of the road.
Türkçe çevirisi : Yolun kötü yüzeyinden ötürü arabayı hızlı süremedik.
2 dış görünüş * eşanlamlı : exterior, appearance, covering, outside * karşıtanlamlı : interior
* on the surface = görünüşte, dıştan

1: 0 ms