• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

support

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 387

ana kullanım 1

fotoğraf

SUPPORT = [sı'po: t] verb
1 (ağırlığını) çekmek * eşanlamlı : bear, carry, hold up
İngilizce örnek : The beam supports the roof.
Türkçe çevirisi : Kiriş, çatının ağırlığını çeker.
2 desteklemek * eşanlamlı : uphold, prop; back, assist, aid, promote
İngilizce örnek : Which team do you support?
Türkçe çevirisi : Hangi takımı destekliyorsun (tutuyorsun)?
İngilizce örnek : I have always supported women's rights.
Türkçe çevirisi : Her zaman kadın haklarını desteklemişimdir.
İngilizce örnek : She always supported me when I was in trouble.
Türkçe çevirisi : Sorunum olduğu zaman hep beni desteklemiştir.
3 geçindirmek, bakmak * eşanlamlı : finance, maintain, subsidize, fund, sustain
İngilizce örnek : He can hardly support his family on his low salary.
Türkçe çevirisi : Düşük aylığı ile ailesini zor geçindiriyor.
¤ noun
destek * eşanlamlı : prop, brace; backing, help, assistance, aid, protection, sponsorship
İngilizce örnek : Children are dependent upon their parents for support.
Türkçe çevirisi : Çocuklar anne babalarının desteğine muhtaçtır.
İngilizce örnek : He has collected over 500 signatures in support of his protest.
Türkçe çevirisi : Protestosuna destek mahiyetinde 500 imza topladı.

1: 0 ms