• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

summon

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 15143

SUMMON = ['samın] verb
(to) getirtmek, celp etmek, çağırmak * eşanlamlı : call, send for, invite * karşıtanlamlı : dismiss
İngilizce örnek : He summoned his servants.
Türkçe çevirisi : Hizmetçilerini çağırdı.
İngilizce örnek : He proposed that the MP be summoned as a witness.
Türkçe çevirisi : Milletvekilinin tanık olarak çağırılmasını önerdi.
İngilizce örnek : Twenty witnesses were summoned.
Türkçe çevirisi : Yirmi tanık çağırıldı.

1: 0 ms