• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

suggestion

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3440

SUGGESTION = [sı'cesçın] noun
1 öneri * eşanlamlı : proposal, idea
İngilizce örnek : He ignored our suggestions for improving the company.
Türkçe çevirisi : Şirketi geliştirme önerimize aldırış etmedi.
İngilizce örnek : The consulting engineer offered another suggestion for solving the problem.
Türkçe çevirisi : Danışman mühendis, sorunu çözmek için başka bir öneri sundu.
İngilizce örnek : Has anyone got a practical suggestion to make?
Türkçe çevirisi : Kimsenin sunacak pratik bir önerisi var mı?
2 eser, iz; ima * eşanlamlı : trace, hint
İngilizce örnek : He was furious at the suggestion that he was dishonest.
Türkçe çevirisi : Şerefsiz olduğu imasına çok kızdı.

1: 0 ms