• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

such

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 65

hukuk

SUCH = [saç] adjective
öyle, böyle, bu gibi, bu tür
İngilizce örnek : Such a person is not easy to find.
Türkçe çevirisi : Böyle bir insanı bulmak zordur.
İngilizce örnek : Such behaviour is unacceptable in most societies.
Türkçe çevirisi : Böyle bir davranış çoğu toplumlarda kabul edilemez.
İngilizce örnek : Such practices are forbidden.
Türkçe çevirisi : Bu tür uygulamalar yasaktır.
İngilizce örnek : Such things don't exist.
Türkçe çevirisi : Böyle şeyler yoktur (olmaz).
İngilizce örnek : I never had anything to do with such people.
Türkçe çevirisi : Böyle insanlarla işim olmaz.
İngilizce örnek : You should not say such things.
Türkçe çevirisi : Böyle şeyler söylememelisin.
İngilizce örnek : You should not speak to such people.
Türkçe çevirisi : Böyle insanlarla konuşmamalısın.
* such as = gibi
İngilizce örnek : Projects, such as this one, require a great deal of planning.
Türkçe çevirisi : Bunun gibi projeler çok planlama ister.
İngilizce örnek : We must be very careful with sensitive issues such as this.
Türkçe çevirisi : Bunun gibi hassas konularda çok dikkatli olmalıyız.
* such … that = öyle …
İngilizce örnek : He is such a lazy boy that he never does anything.
Türkçe çevirisi : O kadar tembel bir oğlan ki hiçbir şey yapmıyor.
İngilizce örnek : It was such an extraordinary exhibition that I went twice.
Türkçe çevirisi : O kadar olağanüstü bir sergiydi ki iki kere gittim.
İngilizce örnek : It was such a fine day that we decided to go for a picnic.
Türkçe çevirisi : O kadar güzel bir gündü ki pikniğe gitmeye karar verdik.
İngilizce örnek : It was such a hot day that they had to open all the windows.
Türkçe çevirisi : O kadar sıcak bir gündü ki bütün pencereleri açmak zorunda kaldılar.
İngilizce örnek : They had such a wonderful holiday that no one wanted to go home.
Türkçe çevirisi : O kadar harika bir tatil geçirdiler ki kimse eve gitmek istemedi.
İngilizce örnek : Your son is making such a noise that I can't hear you speak.
Türkçe çevirisi : Oğlun o kadar gürültü yapıyor ki konuşmanı duyamıyorum.
* such and such = falan filan

SUCH = nasıl okunur, okunuşu /saç/ sıfat

1: 0 ms