• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

success

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 835

havacılık

SUCCESS = [sık'ses] noun
1 başarı * eşanlamlı : achievement, accomplishment * karşıtanlamlı : failure
İngilizce örnek : He did not make a success of that business.
Türkçe çevirisi : O işte başarı göstermedi.
İngilizce örnek : Success in business is often the result of hard work.
Türkçe çevirisi : İşte başarı, çoğu zaman sıkı çalışmanın bir sonucudur.
İngilizce örnek : The success of the plan is in danger.
Türkçe çevirisi : Planın başarısı tehlikede.
İngilizce örnek : He is confident of success.
Türkçe çevirisi : Başarıdan emin.
2 başarılı kimse/şey
İngilizce örnek : His teachers always said that he would be a success in life.
Türkçe çevirisi : Öğretmenleri daima onun yaşamda başarılı bir insan olacağını söylerdi.
İngilizce örnek : Ever since its foundation in 1954, FONO has been a great success.
Türkçe çevirisi : 1954’de kurulduğundan bu yana FONO çok başarılı olmuştur.

SUCCESS = nasıl okunur, okunuşu /sIk'ses/ isim

1: 0 ms