• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

suave

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 40442

SUAVE = [swa: v] adjective
nazik, tatlı * eşanlamlı : polite, courteous, pleasant, charming, smooth

1: 0 ms