• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

su terazisi

Türkçe - İngilizce

teknik / technical

isim / noun – teknik

kültür / culture

makine mühendisliği / mechanical engineering

SU TERAZİSİ = (su terazisi nedir; su terazisi ne demek; su terazisi İngilizcesi) 1. Basıncı çok olan suyun, basıncını azaltarak künklerin patlamasını önleyen, belli aralıklarla yapılmış, depo görevindeki kule. 2. tek. İçinde hava kabarcığı bırakılmış su dolu bir cam silindir ve bir tahta yataktan oluşan, düzlem veya doğruların yataylığını belirleyen alet, kabarcıklı düzeç, tesviyeruhu.

su terazisi = eğimölçer [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms