• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

student

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 979

ad / noun 3

ad / noun 5

STUDENT = ['styu: dınt] noun
öğrenci * eşanlamlı : pupil, scholar, learner, trainee
İngilizce örnek : She is a medical student at İstanbul University.
Türkçe çevirisi : İstanbul Üniversitesi’nde bir tıp öğrencisi.
İngilizce örnek : He was a law student at the University of Istanbul.
Türkçe çevirisi : İstanbul Üniversitesi’nde bir hukuk öğrencisiydi.
İngilizce örnek : There are twenty students in my English class.
Türkçe çevirisi : İngilizce sınıfımda yirmi öğrenci var.
İngilizce örnek : The bus dropped off the students outside the school.
Türkçe çevirisi : Otobüs öğrencileri okulun dışında (önünde) bıraktı.

1: 0 ms