• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

structure

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 471

STRUCTURE = ['strakçı] noun
1 yapı, kuruluş * eşanlamlı : construction, organization, framework
İngilizce örnek : Geologists study the structure of the Earth.
Türkçe çevirisi : Yerbilimciler dünyanın yapısını inceler.
İngilizce örnek : The teacher analysed the sentence structure grammatically.
Türkçe çevirisi : Öğretmen tümce yapısı dilbilgisel açıdan analiz etti.
2 bina, yapı * eşanlamlı : building
3 bünye * eşanlamlı : form, formation, framework

STRUCTURE = structure nedir; structure ne demek; structure Türkçesi; structure nasıl okunur, okunuşu /'strakçı/ isim

1: 0 ms