• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

strip

Türkçe - İngilizce

strip

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5168

ana kullanım 1

01. sıyırmak 02. yolmak 03. soymak 04. soyup soğana çevirmek 05. soyunmak 06. çıkarmak 07. demonte etmek 08. derisini yüzmek 09. dökülüp saçılmak 10. elbisesini çıkarmak 11. kaldırmak 12. kapının önüne koymak 13. parça parça ayırmak 14. sökmek 15. soyup sokağa atmak 16. striptiz yapmak 17. vidanın burmalarını ezmek 18. vitesin dişlerini kırmak 19. açmak 20. boşaltmak 21. kabuğunu soymak 22. kazımak 23. örtüsünü kaldırmak 24. söküp parçalarına ayırmak 25. sütünü iyice sağmak 26. tahliye etmek 27. üstünü çıkarmak

ana kullanım 2

01. uzun ve dar parça 02. şerit 03. bant 04. çıta 05. forma 06. soyunma 07. striptiz 08. ekleme parçası 09. lime 10. çubuk 11. dil 12. dilim 13. pist 14. uzun ve ensiz parça

askeri

01. armasını soymak 02. iniş yeri

biyoloji

01. sağım 02. sağma 03. sağmak

finans

01. ayrıştırma

haritacılık

01. kolon

havacılık

01. iniş şeridi 02. uçuş pisti 03. dizi 04. mahrum etmek 05. şerit haline koymak

hekimlik

01. kâğıdı 02. soyma

inşaat

01. ahşap pano kaplama 02. gergi bandı 03. gergi elemanı

madencilik

01. bir maden yatağını dekapajla çalışmak 02. dekapaj yapmak

matematik

01. bant

mimarlık

01. ahşap parke 02. lama 03. pala 04. parke

oto

01. diş kırılması 02. drag yarış pisti 03. soyma 04. soyulma 05. kayış

sinema

01. deneme parçası 02. kuşak

tarım

01. orman sınırı 02. parmakla sağmak 03. tanelemek

teknik

01. hava fotoğrafları şeridi 02. şerit 03. kesmek 04. kuşak 05. pelikül kaldırmak

tekstil

01. çıkarmak 02. sökmek 03. çıkartmak 04. rengi açmak

tiyatro

01. asılı ışıldak dizisi

turizm

01. striptiz

STRIP = [strip] verb
1 (giysi, kabuk, vb) soymak * eşanlamlı : peel, skin, uncover * karşıtanlamlı : cover
2 yolmak
3 soyunmak * eşanlamlı : undress, unclothe, disrobe
İngilizce örnek : The doctor asked him to strip for the examination.
Türkçe çevirisi : Doktor muayene için soyunmasını istedi.
¤ noun
1 şerit * eşanlamlı : band, stripe, belt, ribbon
İngilizce örnek : He tore the sheet into strips.
Türkçe çevirisi : Kâğıt tabakasını şeritler halinde yırttı.
2 sp. forma

1: 0 ms