• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

strenuous

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 13420

STRENUOUS = ['strenyuıs] adjective
1 güç, yorucu * eşanlamlı : arduous, hard, difficult, laborious, tiring
İngilizce örnek : Tennis is a very enjoyable game but it is certainly a strenuous one.
Türkçe çevirisi : Tenis çok zevkli bir oyun, ama kesinlikle yorucu bir oyun.
2 faal, etkili * eşanlamlı : active, vigorous, energetic, ardent

1: 0 ms