• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

stock

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 978

ana kullanım

01. çiftlik hayvanı yetiştirmek 02. filiz sürmek 03. mal yığmak 04. üzerine aşı yapılan dal

ana kullanım 1

01. stok etmek 02. stokta bulundurmak 03. doldurmak 04. istiflemek 05. satmak için elde bulundurmak 06. takmak 07. bulundurmak 08. depolamak 09. donatmak 10. mal vs ile doldurmak 11. stoklamak 12. yığmak

ana kullanım 2

01. stok 02. mevcut mal 03. demirbaş 04. hisse senedi 05. devlet tahvili 06. ağaç gövdesi 07. kütük 08. çiftlik hayvanları 09. soy 10. nesil 11. sap 12. kabza 13. beylik 14. basmakalıp 15. alelade 16. beklenen 17. damızlık 18. stok olarak elde tutulan 19. depo edilmiş 20. bitki gövdesi 21. boyun atkısı 22. cins 23. define 24. demirbaş eşya 25. depodaki mallar 26. döl 27. elde mevcut 28. emtia 29. envanter 30. et suyu 31. fon 32. hazine 33. hazır para 34. her zamanki 35. kundak 36. kuşak 37. mevcut 38. omça 39. para 40. satılık mal 41. seri 42. standart ile ilgili 43. şirket tahvili 44. tutacak yer 45. aksiyon 46. atkı 47. ayniyat 48. besi 49. depo mevcudu 50. dipçik 51. esham 52. hammadde 53. hayvan mevcudu 54. ırk 55. kütük gibi 56. malzeme 57. omca 58. payanda 59. repertuardaki 60. satılmamış mal 61. sermaye 62. standart 63. şebboy 64. tahvil 65. tamamen 66. tevek 67. tohum 68. varlık

askeri

01. kabza, sap 02. tüfek ya da tabanca kundağı 03. depo mevcudu

binicilik

01. göğüslük

bitkibilim

01. şebboy 02. şebboy çiçeği

denizcilik

01. çipo 02. gemi inşaat kızağı 03. gemi tezgâhı

ekonomi

01. hisse senedi 02. aksiyon

finans

01. ana 02. disponibilite

havacılık

01. mal ve malzeme birikimi

hayvanbilim

01. mürekkep organizma

hukuk

01. esham ve tahvilat 02. hisse senedi 03. pay senedi 04. stok 05. aile 06. fon 07. ham eşya 08. nesep 09. resülmal 10. stok mal

iş dünyası

01. mağazada ya da depodaki mallar 02. stok yapmak 03. depo etmek 04. mağazada ya da depoda bulundurmak 05. mevcut mal sermaye hisseleri 06. ortaklık payı 07. pay 08. elde mevcut mal

kâğıt endüstrisi

01. hamur 02. harman 03. sulu hamur

metalbilim

01. dayak 02. depo malı 03. destek 04. dövülecek külçe 05. eldeki mal 06. ham para 07. satılacak mal

mimarlık

01. çan üzengisi

ormancılık

01. altlık 02. aşılanan ağaç veya fidan 03. baltalıklarda sürgün veren kütük 04. fidanlıkta yetişmiş fidan

silah

01. dipçik 02. kundak

sinema

01. boş film

suçbilim

01. dipçik

şeker

01. ihtiyat 02. yedek

tarım

01. ağaç kütüğü 02. anaç 03. anapara 04. aşı anacı 05. aşı çeliği 06. aşı yapılan gövde 07. başak demetlerini dikmek 08. büyük baş ile ilgili 09. çiftlikte yetiştirilen hayvanların tümü 10. dip kütüğü 11. filiz sürmek 12. kendinden devamlı çelik kesilen bitki 13. kök 14. kütük anaç 15. meşcere 16. saban sapı 17. sera şebboyu 18. sürü 19. yetiştirme ile ilgili

teknik

01. kıymetli evrak 02. kol 03. ambar stoku 04. destek 05. gövde 06. ince kütük 07. materyal 08. sermaye hisseleri 09. stole yapmak

tekstil

01. anapara ve anamal 02. depo 03. envanter 04. mal sayımı 05. sermaye

ticaret

01. aksiyon 02. ambara yığmak 03. anamal 04. anapara 05. depo mevcudu 06. depoda tutmak 07. depolamak 08. kapital 09. satılmamış mal 10. sermaye 11. stoklamak 12. sürmek 13. tahvil 14. tahvilat

tiyatro

01. devamlı 02. repertuvarda olan

turizm

01. kaynayan kemik vb'den elde edilen ve çorba ve soslara baz olan sıvı

yeme içme

01. depolamak 02. et suyuna sebze çorbası

yöntembilim

01. yığı

1: 0 ms