• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

stigma

Türkçe - İngilizce

ad / noun – biology

stigma = im [eski terim - öz Türkçe]

stigma

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 15032

STIGMA = ['stigmı] noun
1 damga * eşanlamlı : brand, mark
2 ayıp * eşanlamlı : blot, shame, disgrace
3 bitk. tepecik
İngilizce örnek : Pollination is the movement of pollen from the anthers to the stigma of a flower.
Türkçe çevirisi : Tozlaşma, bir çiçeğin poleninin başçıktan tepeciğe taşınmasıdır.

STIGMA = (stigma nedir; stigma Türkçesi) 1. Eklem bacaklılarda solunum sisteminin dışarı açıldığı delik. 2. Trematodlarda Schistosoma mirasidyumunun yumurta kabuğundan çıktığı kapak benzeri alan. 3. Yanık nişanı, leke.

1: 0 ms