• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

stiff

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6855

ana kullanım 2

STIFF = [stif] adjective
1 eğilmez, bükülmez * eşanlamlı : inflexible, rigid, unbendable, hard, solid * karşıtanlamlı : limp
İngilizce örnek : Some people wear stiff collars.
Türkçe çevirisi : Bazı insanlar sert yaka (sert yakalı giysiler) giyer.
İngilizce örnek : He was stiff with fear.
Türkçe çevirisi : Korkudan taş kesildi (mum gibi oldu).
2 pekişmiş
3 sıkı * eşanlamlı : tight, firm
4 koyu
5 güç, zor * eşanlamlı : difficult, hard, arduous, laborious * karşıtanlamlı : easy, simple
6 şiddetli * eşanlamlı : severe, harsh
7 (vücut) tutulmuş
İngilizce örnek : My neck is stiff.
Türkçe çevirisi : Boynum tutuldu.

1: 0 ms