• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

steril

Türkçe - İngilizce

bitkibilim

kazıbilim

madencilik

STERİL = (steril nedir; steril ne demek; steril İngilizcesi) 1. Canlı mikroorganizmalardan ve virüslerden arındırılmış. 2. Kısır.

STERİL = (steril nedir; steril ne demek; steril İngilizcesi) 1. Her çeşit mikroorganizmadan arınmış, aseptik. 2. Verimsiz, kısır.

STERİL = (steril nedir; steril ne demek; steril İngilizcesi) 1. Mikrop içermeyen, mikropsuz. 2. Kısır, döl vermeyen.

STERİL = (steril nedir; steril ne demek; steril İngilizcesi) hek. 1. Arınık. 2. biy. Kısır.

steril = arı [eski terim - öz Türkçe]

steril = arınık [eski terim - öz Türkçe]

steril = arınmış [eski terim - öz Türkçe]

steril = kısır [eski terim - öz Türkçe]

steril = mikropsuz [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms