• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

steal

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8973

STEAL = [sti: l] verb
stole [stoul], stolen ['stoulın]
1 çalmak, aşırmak, hırsızlık yapmak * eşanlamlı : thieve, rob, shoplift, pinch, nick
İngilizce örnek : Someone stole my bicycle last week.
Türkçe çevirisi : Geçen ay birisi bisikletimi çaldı.
İngilizce örnek : All the money she had was stolen.
Türkçe çevirisi : Sahip olduğu bütün para çalındı.
İngilizce örnek : The robber stole all the mobile phones from the shop.
Türkçe çevirisi : Soyguncu mağazadaki bütün cep telefonlarını çaldı.
İngilizce örnek : He stole a packet of cigarettes from the shop.
Türkçe çevirisi : Dükkândan bir paket sigara çaldı.
İngilizce örnek : His bicycle was stolen from in front of the office.
Türkçe çevirisi : Büronun önünden bisikleti çalındı.
İngilizce örnek : Someone stole 100 liras from me.
Türkçe çevirisi : Birisi benden 100 lira çaldı.
İngilizce örnek : They stole the money from the house last night.
Türkçe çevirisi : Dün gece evden para çaldılar.
İngilizce örnek : Who stole the pencil I left lying on this desk?
Türkçe çevirisi : Masaya bıraktığım kalemi kim çaldı?
2 gizlice hareket etmek * eşanlamlı : sneak, slink, prowl

STEAL nasıl okunur, okunuşu /sti:l/ eylem [past tense : stole, past participle : stolen, -ing : stealing]

1: 0 ms