• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

stationary

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7464

STATIONARY = ['steyşınıri] adjective
yerinde duran, durağan, sabit * eşanlamlı : motionless, still, static, immobile, fixed, inert * karşıtanlamlı : mobile, movable
İngilizce örnek : The train was stationary at the platform.
Türkçe çevirisi : Tren peronda hareketsizdi.
İngilizce örnek : We stood stationary in the traffic jam for 10 minutes.
Türkçe çevirisi : Trafik tıkanmasında (tıkalı trafikte) on dakika hareketsiz durduk.

1: 0 ms