• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

state

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 114

askeri

dilbilim

fizik

sigorta

teknik

STATE = [steyt] noun
1 durum, hal * eşanlamlı : condition, situation, circumstances, status
İngilizce örnek : Her kitchen was in a dirty state.
Türkçe çevirisi : Mutfağı pis bir halde idi.
İngilizce örnek : The whole office is in a state of disorder.
Türkçe çevirisi : Bütün büro karmakarışık halde.
İngilizce örnek : When ice is melted, it changes from the solid to the liquid state.
Türkçe çevirisi : Buz eriyince, katı halden sıvı hale geçer.
2 devlet, hükümet * eşanlamlı : government, nation, commonwealth
İngilizce örnek : Do you have state and private universities?
Türkçe çevirisi : Sizde devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler var mı?
3 eyalet * eşanlamlı : country
İngilizce örnek : Do you know how many states there are in the States?
Türkçe çevirisi : Amerika Birleşik Devletleri’nde kaç eyalet olduğunu biliyor musun?
¤ verb
belirtmek, bildirmek * eşanlamlı : express, declare, assert, affirm, say
İngilizce örnek : Please state your name and address.
Türkçe çevirisi : Lütfen adını ve adresini bildir.

STATE = nasıl okunur, okunuşu /steyt/ isim

1: 0 ms