• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

statü

Türkçe - İngilizce

politika

STATÜ = (statü nedir; statü ne demek; statü İngilizcesi) 1. Bir kimsenin, bir topluluk içindeki hali veya kazandığı itibar. 2. Tüzük. 3. Kadro bakımından bağlı olunan durum, pozisyon.

STATÜ = (statü nedir; statü ne demek; statü İngilizcesi) 1. Bir kimsenin, bir kurum veya bir toplum içindeki durumu. 2. Kadro bakımından bağlı olduğu durum, pozisyon: «Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri siyasi partilere giremezler.» - Anayasa. 3. Tüzük. 4. Heykel: «Köyün evlerinin toprağından yapılmış, canlı, ilkel bir statü düşündüm.» - H. E. Adıvar.

statü = durum [eski terim - öz Türkçe]

statü = konum [eski terim - öz Türkçe]

statü = kural [eski terim - öz Türkçe]

statü = mevki [eski terim - öz Türkçe]

statü = toplumsal durum [eski terim - öz Türkçe]

statü = tüzük [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms