• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

startle

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 30660

STARTLE = ['sta: tıl] verb
korkutmak, ürkütmek, ürkmek * eşanlamlı : frighten, shock, alarm
İngilizce örnek : He startled the little girl with a loud scream.
Türkçe çevirisi : Büyük bir haykırışla küçük kızı korkuttu.
İngilizce örnek : I was startled by the bells ringing loudly.
Türkçe çevirisi : Gürültülü bir şekilde çalan zille ürktüm.

1: 0 ms