• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

staid

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 26466

STAID = [steyd] adjective
ciddi, sıkıcı
İngilizce örnek : He was a staid old bachelor until he met that girl.
Türkçe çevirisi : O kızla tanışana kadar sıkıcı yaşlı bir bekârdı.

1: 0 ms