• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

stable

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2637

adjective / sıfat 6 – chemistry

noun / ad 3 – horse racing

STABLE = ['steybıl] adjective
değişmez, sabit, sağlam, istikrarlı * eşanlamlı : firm, steady, fast, fixed, established, constant, durable, lasting, permanent, unchanging, invariable, perpetual, steadfast, solid * karşıtanlamlı : unstable
İngilizce örnek : He is a very stable person.
Türkçe çevirisi : O çok istikrarlı bir insandır.
İngilizce örnek : Only certain combinations of neutrons and protons are stable.
Türkçe çevirisi : Nötron ve protonların sadece belirli kombinasyonları kararlıdır.
¤ noun
ahır

STABLE = (stable nedir; stable Türkçesi) Bir hava parselinin, dikey sıcaklık dağılımı ve dikey düzeyler arasındaki denge nedeniyle, düzeyler arasında hareket etmeye veya yükselmeye karşı dirençli olması, diğer bir deyişle hava parselinin çevresini saran hava parselleri ile uyum içinde, dengede ve hemen hemen aynı özellikleri taşıyor olması durumu. Yükselen havanın yoğunluğu etrafını saran havadan daha fazlaysa tekrar ilk yerine döner ve kararlı yapısını sürdürür. Kararlı bir havanın etrafındaki hava yükseldiğinde yerine gelen hava ile aynı yoğunluğa sahipse hava yine kararlı özelliğini korur.

1: 0 ms