• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

square

Türkçe - İngilizce

SQUARE nasıl okunur, okunuşu /skweı/ isim

square

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1308

ana kullanım 2

SQUARE = [skweı] noun
1 kare
İngilizce örnek : A square has four corners.
Türkçe çevirisi : Bir karenin dört köşesi vardır.
2 alan, meydan
İngilizce örnek : The demonstrators collected in Taksim Square.
Türkçe çevirisi : Göstericiler Taksim Meydanı’nda toplandılar.
3 gönye
¤ adjective
1 kare biçiminde
İngilizce örnek : I've booked that big square table on the corner.
Türkçe çevirisi : Köşedeki şu büyük kare masayı ayırttım.
2 dik açılı
3 dürüst, doğru
¤ verb
1 dört köşe yapmak
2 mat. karesini almak
* square centimetre = santimetre kare
* square meter = metre kare
İngilizce örnek : The room is thirty metres square.
Türkçe çevirisi : Oda otuz metre kare.
* square root = kare kök
İngilizce örnek : The square root of nine is three.
Türkçe çevirisi : Dokuzun kare kökü üçtür.
* square up = kon. hesabı ödemek

1: 0 ms