• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

spit

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 14706

ana kullanım 1

01. tükürmek 02. saplamak 03. şişlemek 04. atıştırmak 05. çatırdamak 06. serpelemek 07. serpiştirmek 08. serpmek 09. şişe saplamak 10. süngülemek 11. tıslamak 12. ucuna geçirmek 13. çıkarmak 14. çiselemek 15. çıtırdamak 16. cızırdamak 17. fokurdamak 18. haykırmak 19. saçmak 20. şişe geçirmek 21. söylemek

ana kullanım 2

01. salya 02. tükürük 03. çiseleme 04. atıştırma 05. tıpatıp benzeme 06. kopya 07. şiş 08. kebap şişi 09. dil 10. et pişirme şişi 11. denize uzanan kara parçası 12. kıyı oku 13. kum tepecikli kumsal 14. serpinti 15. tıpatıp aynı 16. tıslama 17. tükürme

inşaat

01. ok şeklinde eşik

yerbilim

01. kıyı dili 02. kum tepecikli kumsal

SPIT = [spit] verb
spat [spet]
1 tükürmek
İngilizce örnek : It's not polite to spit on the floor.
Türkçe çevirisi : Yere tükürmek kibarca (hoş) değildir.
İngilizce örnek : The gardener spat on his hands before he started digging.
Türkçe çevirisi : Bahçıvan kazmaya başlamadan önce ellerine tükürdü.
İngilizce örnek : When he spat on the pavement, I told him it was a disgusting habit.
Türkçe çevirisi : Kaldırıma tükürünce, ona bunun iğrenç bir huy olduğunu söyledim.
İngilizce örnek : As soon as he tasted the wine, he spat it out.
Türkçe çevirisi : Şarabı tadar tatmaz, onu tükürdü (tükürüp attı).
İngilizce örnek : The nurse gave the boy some medicine but he spat it out instead of swallowing it.
Türkçe çevirisi : Hemşire oğlana bir ilaç verdi, ama oğlan onu yutacak yerde tükürdü.
2 çiselemek
¤ noun
1 şiş, kebap şişi
2 coğ. dil
3 tükürük, salya

1: 0 ms