• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

span

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5825

ana kullanım 1

01. boydan boya germek 02. ihtiva etmek 03. sıkıca bağlamak 04. tutturmak 05. arabaya koşmak 06. bir yakadan öbür yakaya uzanmak 07. germek 08. karışla ölçmek 09. karışlamak 10. uzatmak 11. üzerine köprü kurmak

ana kullanım 2

01. karış 02. aralık 03. mesafe 04. ara 05. uzaklık 06. kısa süre 07. an 08. çifte koşulmuş at 09. öküz 10. kemer ya da köprü ayakları arasındaki açıklık 11. mesnet açıklığı 12. boyut 13. erim aralığı 14. falaka 15. gerilmiş 16. köprü boyu 17. limonluk 18. ölçüm aralığı 19. ser 20. sınır 21. tam bir zaman dilimi 22. vb 23. çift koşulmuş at, öküz vs 24. çifte koşulmuş öküz 25. kiriş 26. kolların genişliği 27. sera

bilişim

01. direk açıklığı 02. genişlik 03. ölçüm erimi 04. yayılma 05. yayılma alanı 06. yayılmak

denizcilik

01. landa açıklığı 02. destekleri bağlayan ip 03. falaka 04. zincir, halat

inşaat

01. ayak açıklığı 02. kemer açıklığı

iş dünyası

01. süre 02. müddet 03. çifte koşulmuş hayvan 04. kapsam 05. üstünden geçmek 06. kapsamak 07. içermek

matematik

01. germek

mimarlık

01. açıt 02. açma 03. ağız 04. germek 05. köprü gözü

spor

01. açıklığı kapatmak 02. katetmek

tarım

01. genişlik

teknik

01. açıklık 02. uzunluk 03. direk açıklını 04. karış uzunluğu 05. köprü açıklığı 06. ölçüm erimi 07. teorik açıklık

uçak

01. kanat açıklığı 02. kanat genişliği 03. kanat uçları arasındaki mesafe 04. kanat uzunluğu

SPAN = [spen] noun
1 karış
2 aralık * eşanlamlı : space, interval
3 an

SPAN = nasıl okunur, okunuşu /spEn/ isim

1: 0 ms