• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

soyutlama

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

SOYUTLAMA = (soyutlama nedir; soyutlama ne demek; soyutlama İngilizcesi) (felsefe) Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihinsel işlem, gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma, tecrit, abstraksiyon.

SOYUTLAMA = (soyutlama nedir; soyutlama ne demek; soyutlama İngilizcesi) Bir bütünün bir niteliği, bir ilişkisi üzerinde özellikle durup, öbür öğelerini göz önünde bulundurmama.

SOYUTLAMA = (soyutlama nedir; soyutlama ne demek; soyutlama İngilizcesi) Bir özelliği ya da öğeyi bağlı olduğu bütünden düşünce ya da sözle ayırma.

SOYUTLAMA = (soyutlama nedir; soyutlama ne demek; soyutlama İngilizcesi) İnsan zihninin dış dünyadaki canlı ve cansız varlıkları, duygu, düşünce ve hareketleri kendine has bir biçimde anlayıp yorumlayarak kelimelere dönüştürme olayı. bk. ve krş. somutlaştırma.

SOYUTLAMA = (soyutlama nedir; soyutlama ne demek; soyutlama İngilizcesi) Zihnin, gerçekte ayrı ve başlı başına bir varlığı ya da özelliği olmayan bir şeyi, bağımsız olarak ya da öteki özelliklerden ayırarak düşünmesi.

soyutlama = abstraksiyon [öz Türkçe - eski terim]

soyutlama = izolasyon [öz Türkçe - eski terim]

soyutlama = tecrit [öz Türkçe - eski terim]

soyutlama = tecrîd [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms