• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

soyut tiyatro

Türkçe - İngilizce

SOYUT TİYATRO = (soyut tiyatro nedir; soyut tiyatro ne demek; soyut tiyatro İngilizcesi) Olay dizisini ve oyunculuk anlayışını gerçekçilik erklerinden ve alışılagelmiş mantık dizgesinden soyutlamak amacını güden tiyatro. iç dünyayı gerçek olarak aldığından, oyun kişileri ve bunların konuşmaları anlamsal ve biçimsel açıdan bozularak karikatürleştirilir.

SOYUT TİYATRO = (soyut tiyatro nedir; soyut tiyatro ne demek; soyut tiyatro İngilizcesi) Önce resim sanatında kullanılan "soyut" terimi daha sonra, biraz değişik anlamda tiyatroya girmiştir. Olaylar dizisini ve oyuncu türünü gerçekçilik erklerinden ve alışılagelmiş mantık düzeninden kurtarmak amacını güden, bir bütünlüğü olan tiyatro türü. İç dünyayı gerçek olarak alır. Konuşmalar ve oyun kişileri biçimsel ve anlamsal yoldan bozulur (deforme edilir), karikatürleştirilir.

1: 0 ms