• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

soyut cebir

Türkçe - İngilizce

SOYUT CEBİR = (soyut cebir nedir; soyut cebir ne demek; soyut cebir İngilizcesi) Belli somut bir cebirsel yapıdan çok, aksiyomlarla belirlenen, grup, yarı-grup, halka, modül, cisim gibi yapıları inceleyen cebir dalı.

1: 0 ms