• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

soysuz

Türkçe - İngilizce

hakaret

SOYSUZ = (soysuz nedir; soysuz ne demek; soysuz İngilizcesi) 1. Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.), dejenere. 2. Biyolojik ve toplumsal ölçüler yönünden göze batacak kadar kötüye giden (kimse), dejenere: «Ağaç deyip geçme, onun da soylusu olur, soysuzu olur.» -T. Buğra. 3. mec. Kötü tanınmış, ahlaksız.

SOYSUZ = (soysuz nedir; soysuz ne demek; soysuz İngilizcesi) Biyolojik, törel ve toplumsal ölçüler yönünden göze batacak denli kötüye giden (kişi).

SOYSUZ = (soysuz nedir; soysuz ne demek; soysuz İngilizcesi) Sinirli, huysuz.

1: 0 ms