• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

soymak

Türkçe - İngilizce

deyim / idiom

inşaat

SOYMAK = (soymak nedir; soymak ne demek; soymak İngilizcesi) 1. Bir şeyin üzerinden kabuk, deri, zar vb.ni çıkarmak: «Takkesini geçirmiş, entarisini kuşanmış, elma soyuyordu.» -A. Gündüz. 2. Birinin giysilerini çıkarmak: «Yaralıyı soyuyor ve ilk tedaviye başlıyorum.» -R. N. Güntekin. 3. Birinin üstünde, yanında veya bir yerde bulunan şeyleri çalarak alıp götürmek: «Hariçten ortak hırsızlar bulup evimizi soymaya kalkar.» -Ö. Seyfettin.

SOYMAK = (soymak nedir; soymak ne demek; soymak İngilizcesi) Açmak, yontmak (kalem için).

SOYMAK = (soymak nedir; soymak ne demek; soymak İngilizcesi) Mısır koçanını saran yapraklar.

SOYMAK = (soymak nedir; soymak ne demek; soymak İngilizcesi) Yüzmek.

1: 0 ms