• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sonek

Türkçe - İngilizce

bilişim

sonek = süffiks [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms