• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

solve

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3765

SOLVE = [solv] verb
çözmek, halletmek * eşanlamlı : answer, work out, resolve, disentangle, explain * karşıtanlamlı : complicate
İngilizce örnek : He spent the evening solving crossword puzzles.
Türkçe çevirisi : Akşamı bulmaca çözerek geçirdi.
İngilizce örnek : They are trying to solve the problem.
Türkçe çevirisi : Sorunu çözmeye çalışıyorlar.
İngilizce örnek : That doesn't solve the problem.
Türkçe çevirisi : Bu, sorunu çözmez.
İngilizce örnek : This mathematical problem is difficult to solve.
Türkçe çevirisi : Bu matematik problemini çözmek zor.
İngilizce örnek : Have you succeeded in solving the mystery?
Türkçe çevirisi : Esrarı çözmeyi başardın mı?

SOLVE = solve nedir; solve ne demek; solve Türkçesi; solve nasıl okunur, okunuşu /sOlv/ eylem

1: 0 ms